Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για Δημιουργία Περιεχομένου για Social Media & Blogs

Image

Η αύξηση στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα με την  δημιουργία του εργαλείου ChatGPT από την OpenAI τον Νοέμβριο του 2022, έχει αλλάξει πλήρως τους τρόπους δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο σήμερα. Οι content creators και social media managers σήμερα για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ, πρέπει να αναβαθμίσουν τις τεχνικές δημιουργίας περιεχομένου με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σε Social Media Managers και Content Creators για ελαχιστοποίηση του χρόνου δημιουργίας και αναπαραγωγής περιεχομένου, κειμένου και εικόνας για κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, LinkedIn, Instagram και Twitter (πλατφόρμα Χ),  ιστοσελίδες, ιστολόγια)  με την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης chatGPT και DALL-E.

fas fa-american-sign-language-interpreting

Έμπειροι Social Media Managers ή Content Creators που διαχειρίζονται σελίδες κοινονικής δικτύωσης, ιστοσελίδες και  ιστολόγια, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης για διευκόλυνση της αναπαραγωγής και δημιουργίας περιεχομένου.

fas fa-book-open

Γνώσεις:

 1. Ορίζουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη για χρήση σε λογισμικά
 2. Αναγνωρίζουν τα 2 είδη τεχνιτής νοημοσύνης
 3. Αναφέρουν τουλάχιστον 3 δυνατότητες του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης chatGPT
 4. Εξηγούν τουλάχιστον μία δυνατότητα του εργαλείου DALL-E
 5. Διακρίνουν τουλάχιστον 3 δυνατότητες του εργαλείου InVideo
 6. Δίνoυν παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης μεσα από παραδείγματα χρήσης στην καθημερινότητας μας.
 7. Αντιπαραθέτουν τους περιορισμούς των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης
 8. Κατονομάζουν τα μέρη εντολής για εισαγωγή στο εργαλείο chatGPT
 9. Διατυπώνουν εντολές στο εργαλείο τεχνιτής νοημοσύνης Chat GPT προσδιορίζοντας τον τύπο περιεχομένου για αναπαραγωγή άρθρου, keywords, σεναρίου για βίντεο, meta data description, κειμένου προώθησης αναρτήσεων και διαφημίσεων για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συμπεριλαμβανομένου του LinkedIN, Facebook, Instagram και X, ιστοσελίδων και ιστολογίων.
 10. Αναπαράγουν περιεχόμενο μέσω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης DALL-E για αναπαραγωγή εικόνας
 11. Διαχερίζονται το εργαλείο InVideo για αναπαραγωγή βίντεο για τις πλατφόρμες LinkedIn, X, Facebook Instagram.
 12. Συσχετίζουν τις δυνατότητες του εργαλέιου chatGPT με πιθανές πρακτικές εφαρμογές στον τομέα εργασίας τους.

Δεξιότητες:

 1. Αναλύουν τα είδη τεχνητής νοημοσύνης.
 2. Παρουσιάζουν τις δυνατότητες του εργαλείου chatGPT
 3. Παρουσιάζουν τις δυνατότητες των εργαλείων DALL-E και InVideo
 4. Χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, DALL-E, InVideo για δημιουργία περιεχομένου.
 5. Μετατρέπουν τις ιδέες του σε εντολές στο εργαλείο του ChatGPT για αναπαραγωγή κατάλληλου περιεχομένου για την πλατφόρμα του LinkedIn, Facebook, Instragram και X.
 6. Συνθέτουν εντολές (prompts) στο εργαλείο του ChatGPT, DALL-E και InVideo για αναπαραγωγή περιεχομένου, όπως βίντεο και συνοδευτικής εικόνας.
 7. Διορθώνουν εντολές στο εργαλείο του ChatGPT, DALL-E και InVideo για αναπαραγωγή και δημιουργία περιεχομένου όπως κείμενο, βίντεο καθώς και συνοδευτικής εικόνας.
 8. Δημιουργούν περιεχόμενο μέσω του chatGPT για αναρτήσεις στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του LinkedIn, Facebook, Instragram και X.
 9. Διαμορφώνουν εικόνες μέσω του εργαλείου DALL-E.
 10. Παράγουν βίντεο μέσω του εργαλείου InVideo για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του LinkedIn, Facebook, Instragram και X
 11. Επιδυκνύουν τεχνικές χρήσης των εργαλείων chatGPT, InVideo και DALL-E για παραγωγή περιεχομένου.

Στάσεις: 

 1. Εκτιμούν τις δυνατότητες και περιορισμούς που παρέχει το εργαλείο τεχνιτής νοημοσύνης για εφαρμογή ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους.
 2. Υποστηρίζουν τη χρησιμότητα του εργαλείου chatGPT.
 3. Υπερασπίζουν την χρησιμότητα των εργαλείων DALL-E και InVideo.
 4. Υποκινούν και άλλους συναδέλφους για να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα εργασίας τους
 5. Αμφισβητούν παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας περιεχομένου στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του LinkedIn, Facebook, Instragram και X.
 6. Αντιπαραβάλλουν πλεονεκτήματα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τον τρόπο που εργάζονταν στο παρελθόν
 7. Υιοθετούν καλές πρακτικές χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για παραγωγή περιεχομένου
 8. Αποκωδικοποιούν εντολές στο εργαλείο του ChatGPT, DALL-E και In-Video για αναπαραγωγή κειμένου, εικόνας και βίντεο για τις ανάγκες προώθησης περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδων.
 9. Προτιμούν την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για άυξηση της παραγωγικότητας στον τομέα τους
 10. Απορρίπτουν αχρείαστες φράσεις και λέξεις στις εντολές στο εργαλείο του ChatGPT DALL-E και InVideo για αναπαραγωγή οπιουδήποτε περιεχομένου.
fas fa-users-cog

Μέσω βιωματικών εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων και διαδραστηικών μεθόδων θα ζήσουμε μέσα δια ζώσης μαθήματα καθώς και διαδικτυακά μία ευχάριστη και δημιουργική μαθησιακή εμπειρία.

far fa-calendar-check
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνιτή Νοημοσύνη 
 • Ενότητα 2: Εργαλεία ΑΙ για Αναπαραγωγή Περιεχομένου (κειμένου), Εικόνας, Βίντεο
 • Ενότητα 3: Χρήση των πιο πάνω εργαλείων για δημιουργία περιεχομένου στο Linked In, στην πλατφόρμα Χ, στο Facebook & Instagram.
fas fa-certificate
Image

Θα εκδίδουμε πιστοποιητικό EQF5 με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Επιπρόσθετα:

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την ΑΝΑΔ.

Subscribe
Receive our latest updates about new services, current happenings, events and other opportunities
GDPR Compliance

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and improve your experience. This website or its third-party tools use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes mentioned in our privacy policy. Please accept cookies for optimal performance.