Διαχείριση Χρόνου: Ενίσχυση της Παραγωγικότητας και της Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων.

Image

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παραγωγικότητας και της επιτυχίας σε ηγετικούς ρόλους. Με τις αυξανόμενες απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων χώρων εργασίας, τα διευθυντικά στελέχη συχνά αναλαμβάνουν πολλαπλά καθήκοντα, ευθύνες και προτεραιότητες.

Ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου που θα εξοπλίζει με ανεκτίμητες στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ιεράρχηση εργασιών και την ενίσχυση της ικανότητάς να ηγούνται και να εμπνέουν τις ομάδες τους.

Επιπλέον, η εκμάθηση της διαχείρισης χρόνου μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος, να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να προωθήσει ένα πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον. Επενδύοντας σε αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου, τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να αναβαθμίσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

fas fa-american-sign-language-interpreting

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ατόμων που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση του χρόνου και να ξεπεράσουν τα εμπόδια αναβλητικότητας. Είναι προσαρμοσμένο για επαγγελματίες, διευθυντές, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες για να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

fas fa-book-open

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αναγνώριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης χρόνου για διευθυντές και ηγέτες ομάδων. Τονίζει την ανάγκη καθορισμού SMART στόχων, τη χρήση τεχνικών όπως η ιεράρχηση, η αρχή Pareto, και τον πίνακα Eisenhower. Επίσης, αναφέρεται στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, τη διαχείριση διακοπών και περισπασμών, και την εφαρμογή των δεξιοτήτων αυτών σε πραγματικά σενάρια. Προτρέπει επίσης στην καλλιέργεια εποικοδομητικής κριτικής και αυτο-αξιολόγησης στην πρακτική διαχείρισης χρόνου για μακροπρόθεσμη βελτίωση και επιτυχία.

fas fa-users-cog

Μέσω βιωματικών εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων και διαδραστηικών μεθόδων θα ζήσουμε μέσα δια ζώσης μαθήματα καθώς και διαδικτυακά μία ευχάριστη και δημιουργική μαθησιακή εμπειρία.

far fa-calendar-check
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση χρόνου
  • Τεχνικές ιεράρχησης και προγραμματισμού για αποτελεσματική ιεράρχηση προτεραιοτήτων
  • Τεχνικές παραγωγικότητας
  • Αναβλητικότητα: Κατανόηση και Υπέρβαση
  • Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Διαχείριση χρόνου στον χώρο εργασίας
  • Βιωσιμότητα και Συνεχής Βελτίωση
  • Συμπέρασμα Μαθήματος και Σχεδιασμός Δράσης
fas fa-certificate
Image

Θα εκδίδουμε πιστοποιητικό EQF5 με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Επιπρόσθετα:

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την ΑΝΑΔ.

Η επιχορήγηση από την ΑνΑΔ υπόκειται σε όρους καθώς και έγκριση από την ΑνΑΔ υπό την προυπόθεση 75% συμμετοχής της διάρκειας του προγράμματος.

GDPR Compliance

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and improve your experience. This website or its third-party tools use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes mentioned in our privacy policy. Please accept cookies for optimal performance.