Μεγιστοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου: Μια Στρατηγική Προσέγγιση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για την Οικονομική Ανάπτυξη

Image

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να μάθουν και να δημιουργούν αποτελεσματικά διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων (στα διάφορα επίπεδα), πως να κάνουν τις επιλογής τους και να δημιουργούν τακτικές/στρατηγικές για ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων στην εταιρεία. Επίσης το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τη σωστή διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων όπως και στρατηγικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης τους. Θα συζητηθούν και θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων και των πειθαρχικών διαδικασιών. Τέλος, θα γίνει μια εξερεύνηση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τις βέλτιστες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

fas fa-american-sign-language-interpreting
 • HR επαγγελματίες
 • Νέους χωρίς επαγγελματική πείρα που επιθυμούν ή τώρα ξεκινούν καριέρα στο HR
 • Managers and supervisors
 • Επιχειρηματίες
 • Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων
fas fa-book-open

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εστιάζει στην αναγνώριση και αξιοποίηση ταλέντων για βελτίωση εταιρικής απόδοσης. Κρίσιμες δεξιότητες περιλαμβάνουν την ανάλυση εταιρικών στρατηγικών και την οργάνωση διαδικασιών πρόσληψης. Στάσεις όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση διαπροσωπικών διαφορών και η προώθηση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος ενισχύουν τη διατήρηση ταλαντούχων ατόμων. Η συνειδητοποίηση της σημασίας κάθε γενιάς, όπως millennials και Gen Z, και η εφαρμογή πρακτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, οδηγούν σε μια πιο ευημερούσα εργασιακή κουλτούρα.

fas fa-users-cog

Μέσω βιωματικών εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων και διαδραστηικών μεθόδων θα ζήσουμε μέσα δια ζώσης μαθήματα καθώς και διαδικτυακά μία ευχάριστη και δημιουργική μαθησιακή εμπειρία.

far fa-calendar-check
 • Εισαγωγή στο HRM
 • Πρόσληψη και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ενσωμάτωση Εργαζομένων και Προσανατολισμός
 • Διαχείριση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχέσεις Εργαζομένων και Επίλυση Συγκρούσεων
 • Σύγχρονα Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
fas fa-certificate
Image

Θα εκδίδουμε πιστοποιητικό EQF5 με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Επιπρόσθετα:

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την ΑΝΑΔ.

Η επιχορήγηση από την ΑνΑΔ υπόκειται σε όρους καθώς και έγκριση από την ΑνΑΔ υπό την προυπόθεση 75% συμμετοχής της διάρκειας του προγράμματος.

GDPR Compliance

This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and improve your experience. This website or its third-party tools use cookies, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes mentioned in our privacy policy. Please accept cookies for optimal performance.